کتاب‌های موسسه

حافظان علم

قصه سرو بلند

آنها راست قامتند، درست مثل سرو...

مریدان علم

ترنم باران

بر اساس سرگذشت مهدی متحدان

یاران علم

مسیر عشق

براساس زندگی نامه پرفسور علی اکبر فرهنگی

همراهان علم

سکوت با صدای بلند

براساس سرگذشت علی دادگر

همراهان علم

امکان یک احتمال

براساس سرگذشت دکتر علی شاه حسینی

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.