دوره ها

مدیریت کلاس

نحوه برگزاری: آنلاین

مدت دوره: 33 ساعت

اقدام پژوهی

نحوه برگزاری: حضوری

مدت دوره: 555 ساعت

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.