پنا و دنا

        

در دنیای امروزی  متاسفانه تعدادی از کودکان و نوجوانان به دلایل مختلف پدر و مادر خود را از دست می دهند. در کشور ایران اینگونه فرزندان پس از بررسی‌های قضایی به سازمانی  به نام سازمان بهزیستی سپرده می شوند. سازمان بهزیستی با تاسیس مراکزی به نام شبه خانواده سعی در نگهداری مطلوب ایشان دارد.اکثر مراکز شبه خانواده ، موسسات غیر دولتی و خیریه میباشند .این مراکزسعی در نگهداری و حمایتهای مادی و  معنوی در حد توان خود میباشند.از طرفی متاسفانه نگاه جامعه به این فرزندان نگاهی حمایتی نبوده  و زمانی که ایشان به جامعه بزرگسالان وارد میشوند با مشکلات زیادی از جمله اشتغال ، ازدواج و...روبرو میشوند.موسسه خیریه فرهنگی آموزشی   یاران علم با خلق دو شخصیت به نامهای پنا و دنا در نظر دارد که با تولید داستانهای کوتاه  درتغییر نگرش جامعه به این فرزندان نقشی هر چند کوچک ایفا نماید.پنا و دنا فرزندان بهزیستی هستند که قیومیت آنان را خانواده آقا بزرگ به عهده گرفته اند.موسسه با تولید داستانهای کوتاه  در فضای مجازی و همچنین چاپ کتاب سعی دارد در راه رسیدن به ارتقا جایگاه این فرزندان در جامعه قدمی بردارد.

پنا : پسر نیکو کار ایرانی
دنا : دختر نیکو کار ایرانی

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.