چشم انداز

        


چشم انداز موسسه از سال 1399تا  سال1405
 
یاران علم تکیه گاه محکمی برای  کودکان و نوجوانانی است  که  به هر دلیل نتوانسته اند در زمینه شکوفا کردن استعداد های خود قدم بردارند. با وجود این تکیه گاه ایشان میتوانند با  گامهای بلندتری در جهت شکوفایی استعداد های خود قدم برداشته ، و این مسیررا  با نشاط و شادی بیشتر  طي نموده و آرزوهای خود را محقق نمایند.در سایه حمایت موسسه یاران علم هیچ خانواده‌ای در استان تهران به دلیل ضعف اقتصادی  در مسیر تعلیم وتربیت فرزند خود تنها نخواهد بود و در تمام مسیر ازحمایت‌هاي لازم برخوردار خوهد شد. یاران علم بر اساس استانداردها به ارائه  خدمات جامع و یکپارچه در حوزه مسایل تعلیم وتربیتی کودکان  و نوجوانان می‌پردازد. در سایه  اطلاع‌رساني این موسسه , شناسایی کودکان و نوجوانان نیازمند انجام میپذیرد.  پس از شناسایی  , این افراد  تحت حمایت قرار خواهند گرفت. یاران علم مسئولین مربوطه تعلیم وتربیتی جامعه را نسبت به آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت کودکان و نوجوانان مناطق تحت پوشش  خود آگاه ساخته و مناسب‌ترین اطلاعات و توصیه‌ها را دراختیار ایشا ن قرار خواهد داد. همچنین از طریق گسترش همکاری با سایر مؤسسات  ، به ارتقاء و کیفیت بخشی به مسائل تعلیم و تربیتی  در جامعه هدف  دست خواهد یافت.یاران علم  به عنوان یک موسسه  متعالی در کشور شناخته می‌شود و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی موسسات مشابه در سطح کشور خواهد بود. یاران علم  بر اساس استانداردها یکی از موسسات برتر درزمینه تعلیم و تربیت بوده و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از شاخص ها خواهد بود.

 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.