طرح شمس

        

با عنايت به اينكه در برخي از مناطق کم برخوردار به دلایل مختلف ، آموزش و پرورش با کمبود مدرسه و نيروي انساني توانمند روبروست مؤسسه در نظر دارد پس از هماهنگي و شناسايي اين مناطق اقدام به تأسيس مدرسه نمايد. مدارس خيرسازي که پس از تامين فضاي آموزشي و نيروي انساني کارآزموده و دوره ديده ميتوانند مشكلات آموزشي و پرورشي آن منطقه را با همياري خيرين محترم مرتفع نمايند.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.