شانزدهمین مرحله از طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه همزمان با یلدا

1400/9/29

متن بزودی

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.