تقدیر معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی از موسسه یاران علم

1400/9/25

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.