تقدیر معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی از موسسه یاران علم

1400/9/25

در مراسمی که در کمیته امدادامام خمینی با حضور جناب آقای بختیاری ( ریاست کمیته امداد) ، جناب آقای کاظمی ( مشاور وزیر آموزش و پرورش ) و خیرین آموزشی و دانشجو معلمان تحت پوشش کمیته برگزار گردید از آقای اکبر رضایی  به جهت پیگیری و پشتیبانی انگیزشی  از دوهزار و نهصد دانش اموز سمپادی در بهار سال ۱۴۰۰ تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

ضمنا برای چهل نفر از همراهان این طرح نیز تقدیر نامه با امضای  معاون محترم فرهنگی صادر که به آقای رضایی تحویل گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.