برگزاری جلسات آموزش خانواده توسط متخصصین موسسه مجتهده بانو امین

1400/9/5

موضوع تعلیم و تربیت در مدرسه بدون توجه به ارتقا آگاهی اولیا امری بی نتیجه  است . برای  موسسه برنامه‌های  آموزشی و مشاوره ای اولیا از اولویت برخوردار بوده و در این زمینه تمام تلاش خود را مینماید . با هماهنگی به عمل آمده با موسسه بانو امین جلسات آموزشی و مشاوره ای برای اولیا مدرسه  با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام می‌پذیرد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.