بازتاب عملکرد موسسه در خبرگزاری مهرو فارس با معرفی کتاب حافظان علم

1400/9/3

خبرگزاری مهر در راستای  انجام وظیفه ،  به معرفی فعالیتهای موسسه فرهنگی آموزشی یاران علم پرداخته است.
 یکی از فعالیتهای این موسسه   نگارش کتابهای حافظان علم میباشد  که  خبرگزاری مهر در همین راستا دومین کتاب از  این مجموعه را  که  به شرح زندگی سردار شهید استوار پرداخته ، معرفی نموده است .

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.