پانزدهمین مرحله از طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه در منطقه مرتضی گرد

1400/8/16

متن خبر بزودی

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.