مرحله دوم طرح همگام تا مدرسه ( پیگیری آموزش دانش اموزان بازمانده از تحصیل )

1400/8/15

مرحله دوم طرح همگام تا مدرسه انجام شد .
 موسسه  برای کیفیت بخشی به انجام طرح ،  با موسسات غیر دولتی ، متعهد و دلسوز در سراسر کشور هماهنگی لازم را به عمل آورده تا از طریق این موسسات بتواند  تعداد بیشتری  از این دانش اموزان را به عرصه تعلیم وتربیت برگرداند.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.