بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی و جشن سیزده آبان در مدرسه

1400/8/12

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.