بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی و جشن سیزده آبان در مدرسه

1400/8/12

روزسیزده آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی ووظیفه همه ی مسئولین نظام تعلیم و تربیت است که برای آگاهی بخشیدن به این امر مهم توجه شایسته نمایند .
در عین حال این روز به نام دانش اموز نام نهاده شده تاباشد با برگزاری مراسم‌ها و معرفی شهدا ، ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جوان منتقل شود.
در همین راستا موسسه بابرگزای جشن روز دانش اموز سعی در حفظ  و گسترش ارزشهای اصیل  انقلاب است.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.