برگزاری جلسات گفتگو و مشاوره فردی با تمامی اولیا دانش اموزان توسط متخصصین

1400/8/1

آموزش خانواده  یکی از اساسی ترین فعالیتهای است که در تربیت فرزندان تاثیر مستقیم دارد .
بر همین اساس موسسه آموزش و مشاوره ی  مستمر به  اولیا دانش اموزان را در دستور کار خود قرار داده است .
در  روز های سه شنبه آبان و  آذر ماه  با حضور سرکار خانم گلپور ودکتر  ارباب سیر ( استاد حوزه و دانشگاه ) جلسات آموزشی در نمازخانه مدرسه برگزار میگردد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.