تشکیل گروه رابطین طرح شایق جهت ارتقا کیفی آموزش حفظ جز سی قرآن

1400/7/20

در طرح شایق به جهت هماهنگی رابطین دانش آموزان حافظ ،  گروه رابطین تشکیل و با حضور خانم دکتر جلالی ( حافظ کل قرآن و دکتری معارف ) به عنوان استاد،  موضوع چگونگی حفظ و سئوالات رابطین پاسخ داده خواهد شد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.