حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر شاکری در مدرسه

1399/4/28

با هماهنگی قبلی جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر شاکری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی (عضو کمیسیون عمران ) و با حضور آقایان دکترصمدی ، زندیه  ابراهیمی ، ایمانی ،آقاعلیان ، اکبری ، چاره جو ،  باقری  و خانمها شبستری ، آقاعلیان ،منعمی   در دفتر مدرسه برگزار گردید .

در این جلسه پس از گزارش و معرفی منطقه و چرایی تاسیس مدرسه  ،نکاتی که بایستی برای تسهیل امور مدارس خیریه از لحاظ قانونی اعمال شود ، ارائه گردید.

 پس از جلسه ،  اعضای محترم ، بازدیدی  از کلاس های درس داشته و ضمن گفتگو با  همکاران  هدایایی که موسسه  برای پایان سال تحصیلی تهیه نموده به دانش آموزان اهدا گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.