همراهی و حضور موسسه بانو امین برای تقویت اهداف مدرسه

1400/6/15

موسسه برای استفاده از ظرفیت ، سایر موسسات توانمند و دلسوز ،  چندین جلسه با مسئولین مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین برگزار و مقرر شد مسئولین و همکاران این موسسه به جهت ارتقا کیفیت فعالیتهای مدرسه با موسسه همکاری نمایند.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.