مرحله اول طرح همگام تا مدرسه ( پیگیری آموزش دانش اموزان بازمانده از تحصیل )

1400/6/14

یکی از چالش‌های آموزش و پرورش ، موضوع دانش اموزان باز مانده از تحصیل میباشد .
 موسسه  برای ایفای نقش در این زمینه با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی طرح همگام تا مدرسه  را برای ۱۵۰۰ دانش اموز بازمانده از تحصیل تحت پوشش را پذیرفت . در مرحله اول این طرح ضمن پایش اطلاعات دریافتی از کمیته امداد، ترغیب و تشویق  خانواده ها برای ثبت نام فرزندانشان در مدرسه انجام پذیرفت .

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.