بازتاب عملکرد موسسه در خبرگزاری مهر با معرفی کتاب حافظان علم دکتر رحماندوست

1400/6/6

خبرگزاری مهر در راستای  انجام وظیفه ،  به معرفی فعالیتهای موسسه فرهنگی آموزشی یاران علم پرداخته است.
 یکی از فعالیتهای این موسسه   نگارش کتابهای حافظان علم میباشد  که  خبرگزاری مهر در همین راستا اولین کتاب از  این مجموعه را  که  به شرح زندگی جانباز سرافراز دکتر مجتبی رحماندوست  پرداخته ، معرفی نموده است .

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.