تعمیرات و آماده سازی فضای مدرسه برای سال تحصیلی جدید

1400/5/7

موسسه در تابستان برای آماده سازی فضای فیزیکی مدرسه اقدام به تعمیرات مدرسه نمود.
در کنار مرمت کردن پشت بام و رنگ آمیزی محوطه  و ....نمازخانه مدرسه نیز مورد  تعمیرات اساسی  قرار گرفت .
با ایجاد نورگیر در سقف بام  ، نمازخانه مدرسه به یکی از مکان های فعال برای آموزش خانواده ها  
، برگزاری مراسم‌ها و ... تبدیل گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.