جشن آغاز بندگی دانش آموزان پایه سوم سال 1399

1399/4/5

جشن عبادت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدرسه یاران علم  برگزار گردید.

براساس برنامه سالانه  ، زمان اجرای این مراسم در اسفندماه پیش بینی شده بود که متاسفانه به دلیل بیماری کرونا و تعطیلی مدرسه این امر اتفاق نیافتاد.

لذا این جشن در روزهای پایانی سال تحصیلی برگزار و هدایای تهیه شده برای دانش آموزان ، اهدا گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.