عید اضحی و قدمی دیگر در جهت مواسات ؛ همدلی و کمک مومنانه

1400/4/18

بزرگداشت عید اضحی با اجرای طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه در مدرسه انجام پذیرفت. 
در این روز بزرگ با کمک نیکوکاران عزیز و گرانقدر برای تمامی خانواده های تحت پوشش موسسه بسته های معیشتی تهیه و با رعایت حرمت وکرامت ایشان توزیع گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.