زندگینامه جانباز سرافراز جناب آقای دکتر رحماندوست با عنوان حافظان علم

1400/4/11

کارگروه نشر موسسه زندگینامه یکی از جانبازان  عرصه دفاع مقدس که در زمینه گسترش علم و دانش نیز تلاشهای ارزنده ای داشته است را به نگارش در آورد.
اولین کتاب از مجموعه حافظان علم به قسمت کوچکی از زندگینامه جانباز سرافراز  دکتر رحماندوست پرداخته است.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.