دست مهربان موسسه یاران علم همراه با سه هزار دانش آموز کمیته امداد(4)

1400/3/30

کیفیت آموزشی نیاز به تخصص و  بروز رسانی اطلاعات و  استفاده از شیوه های جدید در ارتقاء آموزش دارد

درهمین راستا موسسه به جهت  توانمندسازی پشتیبانان  آموزشی  جلسات آموزشی را  با حضور اساتید برتر این رشته به صورت مجازی برگزارنمود موسسه وظیفه خود میداند از این  اساتید گرامی و گرانقدر تقدیر و تشکر نموده و  به جهت پاسداشت از زحمات  ایشان اسامی این بزرگان  معرفی می شود

۱- روز شنبه مورخ یکم خرداد

 استاد جناب آقای دکتر حسینعلی زاده ساعت شروع شش بعد از ظهر

۲-روز یک شنبه مورخ دوم خرداد

استاد  جناب آقای دکتر حسینی مهر ساعت شروع شش و نیم بعد از ظهر

۳-روز یک شنبه مورخ دوم خرداد

استاد  جناب آقای دکتر شاه حسینی ساعت شروع  هفت بعد از ظهر

۴-روز یک شنبه مورخ دوم خرداد ماه

استاد جناب آقای دکتر  پند آموز ساعت شروع پنج بعد از ظهر

۵- روز دوشنبه مورخ سوم خرداد

استاد سرکار خانم  دکتر خدابنده شروع  پنج بعد از ظهر

۶- روز دوشنبه مورخ سوم خرداد

استاد جناب آقای دکتر  روزبهانی ساعت شروع  هفت بعد از ظهر

۷- روز دوشنبه مورخ سوم خرداد

استاد جناب آقای دکتر  پند آموز ساعت شروع پنج بعد از ظهر

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.