ارزیابی کیفیت آموزشی با حضور موسسه توانمند عماد

1399/3/26

با هماهنگی قبلی با مدرسه غیر دولتی  عماد تهران ، موسس محترم سرکار خانم جندقی  و تیم همراه   برای ارزشیابی سطح آموزش  گلهای بهشتی مدرسه یاران علم به مدرسه تشریف آوردند.

پس از جلسه ای کوتاه در دفتر مدرسه ، معلمان گرامی در کلاسها حضور یافته و از تمامی دانش آموزان حاضر در کلاس و با حضور معلمان خودشان سطح آموزش را ارزیابی نمودند. 

پس از اتمام فعالیت مقرر گردید تمامی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان بصورت مکتوب به مدرسه اعلام تا مدرسه در صورت نیاز به جبران ضعف احتمالی برخی از  دانش آموزان در دوره تابستان کلاس های جبرانی تشکیل دهد.
 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.