زندگینامه موسس موفق جناب آقای دکتر دادگر با عنوان همراهان علم

1400/3/10

کارگروه نشر موسسه زندگینامه یکی از موسسین توانمندو  موفق عرصه تعلیم و تربیت جناب آقای دکتر دادگر را به نگارش درآورد. 
ایشان با تاسیس بزرگترین هنرستان  ورزشی غیر دولتی کشور و با تحت پوشش قرار دادن جوانان علاقه مند و مستعد در زمینه ورزش گامی موثر در زمینه گسترش ورزش حرفه ای و پایه کشور برمیدارد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.