در طرح شایق موسسه فرهنگی آموزشی یاران علم چه می‌گذرد ؟

1400/2/30

طرح شایق به دنبال گسترش حفظ جزئ سی قرآن میباشد .در این طرح معلمان و رابطین شناسایی شده تلاش مینمایند تا با میل ،  اختیار و با تشویق دانش اموزان را در حفظ سورهای کوچک جزئ سی همراهی نمایند.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.