دست مهربان موسسه یاران علم همراه با سه هزار دانش آموز کمیته امداد(2)

1400/2/20

آزمون سمپاد آزمونی است  که  بسیاری از دانش‌آموزان در کشور  برای موفقیت در آن با هم رقابت می نمایند

حدود ۳ هزار دانش آموز از طرف کمیته امداد امام خمینی به تفکیک  پایه ششم  و نهم برای پشتیبانی  انگیزشی به موسسه معرفی گردید

موسسه برای ارائه خدمت با کیفیت از ظرفیت سه گروه استفاده نمود

 الف -موسسات غیر دولتی موفق

ب-دانشجویان جهادی دانشگاه فرهنگیان نسیبه و شهید چمران

 ج- خادمیاران کانونهای خدمت رضوی

موسسه دانش آموزان معرفی شده را به تفکیک استان ها به  گروه های شناسایی شده معرفی و هر کدام از این گروه ها پس از برگزاری  جلسات توجیهی ؛ فعالیت پشتیبانی را آغاز نمودند

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.