زندگینامه موسس موفق جناب آقای چاره جو با عنوان همراهان علم

1400/2/19

کارگروه نشر موسسه زندگینامه یکی از موسسین توانمندو  موفق عرصه آموزش زبان انگلیسی جناب آقای چاره جو را به نگارش در آورد.
ایشان با تلاش و پشتکار فراوان در زمینه آموزش زبان انگلیسی برای کودکان مستعد سبکی خاص را ارایه تا آموزش زبان دوم برای کودکان به راحتی و در کنار  بازی انجام پذیرد .

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.