سیزدهمین مرحله از طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه در منطقه مرتضی گرد

1400/2/17

سیزدهمین مرحله از طرح مواسات  ، همدلی و کمک های مومنانه در منطقه مرتضی گرد توسط موسسه انجام پذیرفت.  در این مرحله پنجاه بسته معیشتی برای خانواده های شناسایی شده تامین و بین ایشان توزیع گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.