حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای یزدی خواه در مدرسه

1399/3/24

با هماهنگی قبلی جلسه ای با حضور جناب آقای یزدی خواه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و با حضور آقایان دکتر رحماندوست ، دکتر قیومی ، دکتر  شاکریان ،  امینی ،  عبدالباقی ،  باقری  و خانمها شبستری ، قرائی، جهانبخش  در دفتر مدرسه برگزار گردید .

در این جلسه پس از گزارش و معرفی منطقه و چرایی تاسیس مدرسه  ،نکاتی که بایستی برای تسهیل امور مدارس خیریه از لحاظ قانونی اعمال شود ، ارائه گردید.

 پس از جلسه ،  اعضای محترم  بازدیدی  از کلاس های درس داشته و با همکاران و دانش‌آموزان گفتگویی صمیمی انجام پذیرفت.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.