اجرای طرح نبض احسان راهی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و خیرات اموات

1399/11/16

طرح نبض احسان  آغاز شد.

این طرح  برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی کودکان و نوجوانان  و همچنین خیرات کتاب برای شادی روح اموات فعالیت مینماید.
با توجه به اینکه کتاب پنا و دنا کتاب موسسه بوده این کتاب برای این طرح انتخاب شده است .

در این طرح خیرین برای شادی روح رفتگانشان به اهدای کتاب می‌پردازند. 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.