حفظ جز سی قرآن در طرح شایق مختص دانش آموزان ابتدایی

1399/11/3

کار گروه فعالیتهای قرآنی کار خود را با طرح شایق و با مسئولیت جناب آقای هراتی آغاز نموده است : 

اقدامات انجام شده این کار گروه :

۱- طراحی نقشه راه حفظ جز سی ام قرآن برای کودکان پنج تا دوازده ساله 

۲-طراحی سایت شایق 

این فعالیت با نام طرح شایق برای زنده نگه داشتن نام و راه یک استاد قرآن به نام حاج آقا شایقی که در دهه پنجاه کار حفظ جز سی قرآن را با کودکان دوره ابتدایی انجام میداده ، شکل گرفته است.

۳- ثبت نام از رابطین و نمایندگان مناطق جهت اجرای طرح 

۴- ثبت نام از پانزده حافظ و شروع فعالیت درسایت 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.