معرفی فعالیت های کارگروه نشر موسسه یاران علم

1399/11/2

کار گروه نشر موسسه با حضور  سرکار خانم عبدی و جناب آقای حسینی تشکیل و در راستای اهداف موسسه فعالیت مینمایند: 

خلاصه ای از فعالیتهای انجام شده این کار گروه به شرح ذیل میباشد: 

۱-نگارش و چاپ دو هزار جلد اولین کتاب از مجموعه داستانهای پنا و دنا 

۲-نگارش و کسب مجوز چاپ شش جلد ازمجموعه کتابهای :

الف - یاران علم : 
زندگینامه دکتر فرهنگی چهره ماندگار مدیریت کشور 

 ب-مریدان علم
زندگینامه آقای متحدان متولی موسسه متحدان سازنده بیش از پنجاه مدرسه در کشور 

ج-حافظان علم
زندگینامه دکتر مجتبی رحماندوست جانباز و استاد دانشگاه تهران 

د- همراهان علم 
 زندگینامه دکتر دادگر ، دکتر شاه حسینی ، آقای چاره جو موسسین موفق مدارس و مراکز  

سایر فعالیتهای این کار گروه بزودی اعلام میشود.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.