فعالیت های آموزشی دبستان یاران علم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

1399/2/27

در روز بیست و هفتم اردیبهشت  مدرسه یاران علم با حضور دانش آموزان تشکیل گردید .

برای حضور دانش اموزان در شرایط کرونا موارد ذیل تصمیم گیری و اجرا گردید :

 ۱- حضور دانش آموزان الزامی نبوده و  اولیایی که تمایل به حضور فرزندانشان در مدرسه را  ندارند ، باید به مدرسه  اعلام نمایند .

۲ - به جهت کم کردن تجمع ، دانش آموزان هر کلاس به دو گروه تقسیم و گروه اول  از ساعت هشت صبح لغایت ده  و گروه دوم از ساعت ده و سی دقیقه لغایت دوازده و سی دقیقه در مدرسه حضور خواهند داشت .

۳-  رفت و آمد دانش آموزان  توسط اولیا انجام می گردد.
 به اولیا تذکر  جدی داده شد تا از تاخیر  در رفت و آمد  و هر گونه تجمع در جلوی درب مدرسه پرهیز گردد.

۴-جهت رعایت نکات بهداشتی ،  در این ایام هیچگونه تغذیه ای  توسط مدرسه داده نمیشود .

۵- معلمین محترم  دقت می نمایند  با توجه به کمبود زمان آموزش ، نکاتی را تدریس   نمایند که پایه و زیربنا آموزش برای سال بعد میباشد. ( ریاضی و فارسی )

۷- تمامی سرویس های بهداشتی و شیر های آبخوری پس از  خروج دانش اموزان وقبل از  ورود گروه جدید  ضد عفونی می گردد.

۸- در اولین جلسه حضور دانش آموزان ، رعایت نکات بهداشتی کرونا ،  آموزش داده میشود.(استفاده از ماسک  و دستکش ،پرهیز از  دست دادن ،   بغل کردن دانش  اموزان و ...) 

۹-در این ایام در ارزشیابی مستمردانش اموزان دقت میشود.

۱۰- دانش اموزان از وسایلی مانند ماژیک وایت برد به صورت مشترک استفاده نمینمایند.

۱۱-از بستن دربها و پنجرهای کلاس پرهیز میگردد.

۱۲- فاصله مطمئن هنگام  نشستن دانش آموزان در کلاس رعایت میگردد.

۱۳-استفاده اختصاصی از لوازم التحریر به دانش اموزان  تاکید میگردد.


 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.