معرفی کتاب های منتشر شده توسط موسسه یاران علم

1399/9/15


۱- نگارش کتاب هایی در قالب زندگی نامه بزرگان در چهار عنوان : 

الف-  یاران علم :

 نگارش زندگی پیشکسوتان علم ودانش مانند پرفسور فرهنگی چهره ماندگار مدیریت کشور

ب- همراهان علم :

نگارش زندگی تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت مانند دکتر دادگر ، دکتر شاه حسینی و آقای چاره جو و...

ج- مریدان علم: 

نگارش زندگی نامه خیرین مدرسه ساز مانند آقای متحدان با ساخت بیش از پنجاه مدرسه در کشور 

 د- حافظان علم: 

 نگارش زندگی نامه ایثارگرانی که درکنار از خودگذشتگی در عرصه علم و دانش نیز سربلند بوده اند مانند دکتر مجتبی رحماندوست  

 ۲- خلق دو شخصیت به نام  پنا ( پسر نیکوکار ایرانی ) و دنا ( دختر نیکوکار ایرانی) و ترویج فرهنگ نیکو کاری در قالب داستانهای کوتاه در فضای مجازی و چاپ اولین کتاب از مجموعه پنا و دنا در دو هزار جلد

 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.