نبض احسان طرحی برای خیرات اموات و گسترش کتابخوانی

1399/9/1

طرح نبض احسان

در این طرح خیرین برای خیرات اموات و شادی روح آنها کتاب هایی را به مناطق محروم اهدا میکنند . کلیه فعالیت های لازم برای چاپ و توزیع کتب توسط موسسه و زیر نظر خیرین محترم انجام میگردد.

 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.