تقدیر مدیر کل بهزیستی استان تهران از کارگروه بهزیستی موسسه یاران علم

1399/8/30

 

این جلسه با دعوت معاون فرهنگی بهزیستی از اعضای موسسه یاران علم و به جهت تقدیر و تشکر از موسسه و همچنين برنامه ریزی برای فعالیت ها و همکاری های بیشتر موسسه انجام شد

پس از معرفی اعضای  موسسه ، گزارش عملکرد موسسه به اختصار ارائه و گزارش مکتوب نیز تحویل گردید .

پس از آن مدیر کل و معاونین از عملکرد موسسه اعلام رضایت داشته و مطالب ذیل برای سال تحصیلی بعد به تصویب رسید.

۱-عقد تفاهم نامه برای سومین سال متوالی 

۲- ارائه خدمات آموزشی آنلاین در دوره کرونا به مراکز شبه خانواده

۳- برنامه ریزی جهت تقویت دانش آموزان کنکوری در سال جدید

۴- اجرای  طرح هر مرکزشبه خانواده یک پشتیبان آموزشی به صورت پایلوت در چند مرکز  در سال جدید 

۵- تسریع در صدور مجوز بهزیستی برای موسسه یاران علم 

۶- تشکیل  یک پایگاه علمی متمرکز  برای دانش آموزان بهزیستی

 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.