مواسات ،همدلی و کمک مومنانه (11) در منطقه مرتضی گرد

1399/8/25

با عنایت خداوند متعال و تحت توجهات حضرات معصومین علیهم السلام و با همراهی نیک اندیشان گرامی بسته های آذوقه برای خانواده های  دانش آموزان مدرسه یاران علم تهیه و با هماهنگی معاون فرهنگی حوزه مشکات درآن مکان بسته بندی و پس از آن توزیع گردید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.