مدرسه ای در دل مرکز بهزیستی دارالقرار در منطقه 22 تهران

1399/8/15

با عنایت خداوند متعال در آغاز شهریور ماه از مرکز شبه خانواده دارالقرار تحت پوشش سازمان  بهزیستی واقع در منطقه بیست ودو تهران بازدید به عمل آمد .

بیست و هفت فرزند تحت پوشش این مرکز بوده  که بیست نفر  از ایشان در دوره ابتدایی و  هفت  نفر در دوره متوسطه اول میباشند.

 بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مسئولین و هیئت امنا موسسه دار القرار  مسئولیت  تعلیم و تربیت از صفر تا صد  دانش آموزان در همان مکان بر عهده  موسسه یاران علم  گذاشته شده است

 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.