بورسیه 25 دانش آموز کنکوری در موسسه فرهیخته آی کلاس

1399/5/18

با عنایت خداوند متعال بیست وپنج نفر از دانش آموزان دختر ممتاز  ( با معدل بالای نوزده ) رشته تجربی و ریاضی سال یازدهم منطقه کم برخوردار هجده تهران   برای شرکت در کلاس های کنکور  موسسه ( آی کلاس) با  تامین هزینه ،  از طرف خیر محترم به میزان یکصد میلیون تومان بورسیه گردیدند.

این دانش آموزان ضمن استفاده از کلاسهای آنلاین ، از کلاسهای آفلاین نیز استفاده می نمایند.

ضمنا سرکار خانم تبریزی یکی از همراهان موسسه جهت نظارت بر امور دانش آموزان و عملکرد موسسه تعیین شده است.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.