برگزاری آداب عید اضحی 1399 دردبستان یاران علم

1399/5/17


با عنایت خداوند متعال و نیت یکی از خیرین محترم 
گوسفندی جهت  توزیع میان نیازمندان منطقه مرتضی گرد از جمله دانش آموزان مدرسه ، قربانی گردید. 

پس از قربانی کردن گوسفند ، گوشتها  به قطعات تقسیم و توسط همراهان موسسه توزیع گردید. 

از همراهی همه خیرین سپاسگزاریم.
 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.