حضور فعال دانش آموزان در اولین انتخابات زندگی (شورای دانش آموزی)

1400/10/20

برای آموزش  حضور در صحنه های جامعه و تمرین داشتن  نقش   فعال در محیط ،  انتخابات  شورای دانش آموزی در مدرسه برگزار گردید .
در فرایند این فعالیت دانش اموزان می آموزند که با انتخاب صحیح و با تدبیر می‌توانند در سرنوشت خود موثر باشند.

یکی از اصلی ترین ارکان مدرسه شورای انجمن و اولیا مدرسه میباشد .
 با عنایت به اصول موسسه ، استفاده از ظرفیت اولیا در راستای اهداف تعلیم و تربیت بسیار مهم بوده و بدین جهت برنامه ریزی های منسجم در این زمینه انجام میشود.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.