اقامه عزای صدیقه کبری سلام الله علیها در مدرسه

1400/10/15

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.